İnşaat Hukuku

Büromuzun temel uzmanlık alanlarından biri olan İnşaat Hukuku, müteahhitlere, taşeronlara ve alt sözleşmelerle oluşacak bütün hukuki ilişkilerin düzenlemesinde hizmet vermektedir. Yapılacak inşaatın, arsa payı karşılığı kat sözleşmelerini, belediye nezdinde yapılacak olan müracaatları ve takipleri, imar kanunu çerçevesinde ortaya çıkan ihtilafları sonuçlandırmakta oldukça hızlı ve kararlıdır.