Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzde şirketler, mikro ekonominin handikaplarından daha az etkilenmek ve pazar payını yükseltip güçlenebilmek için, ortak paydaları ve stratejileri aynı olan iç ve dış yatırımcı firmalarla şirket birleşmesi yoluyla ortaklıklar kurarak makro pazarda büyümek istemektedirler. Türkiye, son yıllardaki yasal düzenlemeler ve ekonomik atılımıyla yabancı sermayenin ilgisini üzerine çekmiştir. Bu nedenle, şirket birleşmelerinin yanı sıra şirket devralmaları da artan bir şekilde gelişmiştir.

Ofisimiz, hem devralma hem de birleşme konularında tüzel kişiliklerle ilgili hukuki incelemelerin yapılması, sözleşme ve şirket karar ve kurul işlemlerinin hazırlıkları ve yürürlüğe konmaları ve ilgili bütün idari başvurular ve vergi düzenlemeleri konularında tam bir hukuksal destek vermektedir. Reel sektörde faaliyet göstermek isteyen firmalara vergi muafiyetleri ve ayrıcalıkları sağlayan serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri gibi özel alanların tespiti bakımından hukuki hizmetler sunmaktadır.

Yabancı sermayenin, Türkiye’de yapacağı yatırımın sağlıklı ve güçlü olması için ön hazırlıklar yapılarak raporlar düzenleyen Ofisimiz; yapılacak yatırımların tüm hukuki altyapısını açıklanabilir ve net bir biçimde hazırlamaktadır. Şirket devralması ve ortaklığı çerçevesinde düzenlenmesi gereken tüm sözleşmeleri hazırlayıp, şirket kuruluşlarını gerçekleştirmektedir.

Ofisimiz tarafından verilen hizmetler;

 • Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu, Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Haksız rekabetin önlenmesi, Tüketicinin Korunması
 • Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması
 • İrtibat Ofislerinin kurulması
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Sermeye Artırımları ve İndirimleri
 • Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence)

SİZİN SORDUKLARINIZ:

 

SORU : Danışmanlık Hizmeti Veren Avukatla Çalışmak Zorunlu Mudur ?

1136 sayılı Avukatlık Kanun’unun 35/3 maddesi uyarınca sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan Anonim Şirketler  avukat bulundurmak veya sözleşmeli olarak bir avukattan danışmanlık hizmet almak zorundadırlar.

SORU : Şirket Avukatlığı ve Danışmanlığı İçin Ne Kadar Ücret Ödemem Gerekir ?

Bu sorunun tam bir karşılığı olmamasına rağmen; ofisimizin bu tür hizmetlerin verilmesinde esnek bir fiyat politikası uyguladığını söylememiz mümkün. Şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda verilecek hizmet karşılıklı bir mutabakat ile belirlenir ancak asgari olarak İstanbul Barosunun Uyguladığı Ücret Tarifesi esas alınır.

SORU : Danışmanlık Hizmetinin Kapsamında Neler Yer Alır?

 • Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu, Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Haksız rekabetin önlenmesi, Tüketicinin Korunması
 • Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması
 • İrtibat Ofislerinin kurulması
 • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
 • Sermeye Artırımları ve İndirimleri
 • Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence)
 • İcra takibi, soruşturma, arabuluculuk görüşmesi, uzlaşma görüşmesi gibi adli mercilerde uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerin takibi, şirketin çıkarları doğrultusunda temsil faaliyetlerini yürütülmesi.

SORU : Danışmanlık Hizmeti Veren Bir Büro İle Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Firmanızın ve çalışanlarınızın hakları korumak ve sizleri bilgilendirmek ileride karmaşık bir durum oluşturacak konularda pozisyon almanızı, oluşacak sorunların önüne geçerek şirketinizin ticari risklerden daha az etkilenmesini sağlayacaktır. Yerinde ve hukuki uyarıların şirketinizi daha ileri taşıyacağını unutmayın. Aynı zamanda kurumsal hafızanızı bilen uzman bir avukat sizi girişimlerinizde, şirketinizdeki yapıyı ve hedeflerinizi bileceğinden daha esnek bir süreçle yönetim sağlamanıza katkıda bulunacaktır. Uygulamada bu hizmete “önleyici danışmanlık hizmeti” denmektedir.  

tr_TRTurkish
ابدأ المحادثة
اتصل بنا
دعم مباشر
كيف يمكننا مساعدتك؟