Aile Hukuku

Büromuz tarafından anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ve boşanmanın fer`ileri olan tazminat, velayet ve nafaka davalarının ve edinilmiş malların tasfiyesine ilişkin davaların yürütülmesinde hukuki hizmet verilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında süreç nasıl işler?

Evlilikleri en az bir yıl sürmüş eşlerin birlikte boşanma davası için başvurması veya bir eşin diğerinin açtığı boşanma davası kabul etmesi anlaşmalı boşanma olarak tabir edilmektedir. Taraflar anlaşmalı boşanmaya karar verdikleri vakit, boşanmanın yanında boşanmaya bağlı unsurlardan olan nafaka, müşterek çocuk varsa velayet, mal paylaşımı, tazminat, konusunda uzlaşarak bu hususları hüküm altına alan bir boşanma protokolünü de mahkemeye ibraz etmelidir.
Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin avukatı olsa dahi duruşmaya gelmeleri zorunludur. Her iki taraf da boşanmak istediğini ve boşanma protokolünde yer alan maddelerini kabul ettiğini hâkime sözlü olarak beyan etmelidir.

Evliliklerinde 1 yılı doldurmayan eşler anlaşmalı olarak boşanma talebinde bulunamazlar, ancak diğer sebeplerle örneğin şiddetli geçimsizlik neden ile dava açabileceklerdir.

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden biri boşanmak istemez ise ne olur?

Bu halde artık anlaşmalı boşanma davasından söz edilemeyecek dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Bunun tam tersi de söz konusu olabilir çekişmeli açılmış bir boşanma davası eşlerin dava sırasında anlaşmaya varması halinde anlaşmalı boşanmaya dönüşebilecektir.

Eşlerden birisi boşanmak istiyor, diğeri boşanmak istemiyorsa ne yapılabilir?

Eşlerden biri boşanmak istemiyor ise boşanmak isteyen eş çekişmeli boşanma davası açmak zorundadır. Bu davayı açan eş, boşanma sebebini ve buna ilişkin beyan ve delillerini dava dilekçesinde göstermek zorundadır.

Medeni Kanunumuz boşanma sebeplerini genel ve özel olarak ikiye ayırmıştır. Genel boşanma sebebi, şiddetli geçimsizlik yani evlilik birliğinin temelden sarsılması halidir. Özel boşanma sebepleri ise zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır. Boşanma davası açan eş bu sebeplerden birine dayanmak zorundadır. Çekişmeli boşanmada en önemli husus eşlerin iddialarını delillerle ispatlamasıdır.

Boşanma davasında kimler nafaka alabilir?

Boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olan ve boşanmaya neden olan olaylarda daha az kusurlu olan veya kusuru olmayan eş lehine nafaka ödenmesine karar verilecektir. Tarafların müşterek çocuğu olması halinde; çocuğun velayet hakkını alan eş, diğer eşten çocuğun masraflarının karşılanmasını yani iştirak nafakası talep edebilir. İştirak nafakası, çocuğun reşit olması ile dava açılmasına gerek olmadan sona erecektir. Reşit olmasına rağmen eğitim hayatı devam eden çocuğun dava açarak yardım nafakası talebinde bulunma hakkı vardır.

Nafaka miktarı ve artış oranı nasıl belirleniyor?

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar nafaka miktarını ve artış oranını kendi iradeleri ile belirlerken çekişmeli boşanma davalarında Mahkeme tarafından eşlerin ekonomik ve sosyal durum araştırmasını yaptıktan sonra tarafların da sunacağı delilleri de değerlendirerek tarafların mevcut ekonomik durumu göz önünde bulundurarak karar verilecektir.
Nafaka artış oranı yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre; nafakanın bağlandığı ve başlatıldığı tarih esas alınarak her yıl aynı ayda olmak üzere TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE artış oranı doğrultusunda hesaplanacaktır.

Boşanma davasında mal paylaşımı nasıl yapılıyor?

Eşlerin tarafından aksi kararlaştırılmadı ise, 01.01.2002 tarihinden sonra uygulanmaya başlayan edinilmiş mallara katılma rejimi nedeni ile bu tarihten sonra edinilen mallarda eşler evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda yarı yarıya hak sahibidir. Fakat miras yoluyla elde edilen veya evlenmeden önce eşlerden birine ait bulunan veyahut karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen vb kişisel mallar ise edinilmiş mal sayılmayacaktır.

Eşinden şiddet gören eşler ne yapabilir?

Şiddete uğrayan eş herhangi bir karakola başvurarak şiddete uğradığına, darp edildiğine dair şikâyette bulunabilir. Bu halde şiddete uğrayan eş polis aracılığıyla hastaneye sevk edilerek darp raporu alabilecektir. Şiddete uğrayan eş, darp raporu aldıktan sonra karakol, savcılık veya aile mahkemesinden eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini isteyebilir.

Aile konutu şerhi nedir?

Eşlerin evlilik birliğinin devamı süresince birlikte yaşadıkları konut aile konutu olup, aile konutu şerhi o taşınmazın aile konutu olduğu bilgisinin tapu kaydına tescil edilmesidir. Tapu kaydına aile konut şerhi konulan taşınmazlarda, eşlerden biri diğerinin rızasını almadan taşınmazı satamayacak, kiraya veremeyecek ve ipotek tesis edemeyecektir. Aile konut şerhi malik olarak görünen eşin diğer eş aleyhine işlem yapmasını engelleyecektir.

Boşandıktan sonra hemen evlenebilir mi?

Erkeklerin boşanmadan sonra evlenmesi ile ilgili bir süre kısıtlaması yoktur. Fakat boşanan kadının boşanma kararının verilmesi ve kesinleşmesinden itibaren iddet (bekleme) müddeti olarak belirlenen 300 gün geçmeden yeniden evlenemeyecektir.
Boşanmadan itibaren 300 gün içerisinde doğum yapan kadının bekleme süresi sona erecektir ve çocuğun babası boşanılan eş kabul edilecektir. Eğer doğun çocuğun babası boşanılan eş değil ise eski eş, soy bağının reddi davası açabilecektir.
Boşanan kadın bekleme süresi (iddet müddeti) kaldırılmasını mahkemeden talep edebilir. Davanın kabulü için boşanan kadının dava açarken hamile olmadığını gösterir resmi sağlık raporunu sunması gerekmektedir. Hamile olmadığı resmi raporla tespit edilen kadının iddet müddeti mahkemece kaldırılacak böylelikle kadın boşandıktan sonra 300 gün içerisinde başka biri ile evlenebilecektir.

tr_TRTurkish
ابدأ المحادثة
اتصل بنا
دعم مباشر
كيف يمكننا مساعدتك؟