• 0212 327 9 990
  • info@ateshukuk.com

Yayınlar

İŞE İADE DAVASI

İŞE İADE DAVASI

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca işveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan feshedilmesi durumlarında işçi; İş Kanunu’nda bulunan şartlar sağlandığı takdirde işe iade davası açarak feshin geçersizliğinin mahkemece tespitini ...
Devamını Oku
KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

KİRAYI ÖDEMEYEN KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

Kira ilişkilerinde; kiracıların ödemelerini zamanında yapmaması veya eksik yapması gibi durumlarla uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. Kira borcunu ifa etmeyen kiracıların tahliyesinin yasal yollardan ne şekilde yapılacağı ve kiraya veren mülk sahiplerinin ...
Devamını Oku
HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE  MALPRAKTİS DAVASI

HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU VE MALPRAKTİS DAVASI

Hekimin bilgisizliği, deneyimsizliği, dikkatsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, yanlış tedavi veya eksik bakım uygulaması neticesinde hasta zarar görebilir. Bu hatalı tıbbi müdahaleler sonucu hastanın zarara uğratılmasına malpraktis denir. Bir ...
Devamını Oku
HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI

HÜKMÜN TASHİHİ, TAVZİHİ VE TAMAMLANMASI

HÜKMÜN TASHİHİ: Tashih kelime anlamı olarak düzeltme anlamına gelmektedir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Hükmün Tashihi” başlıklı 304. Maddesi (1) şu şekildedir: “Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri ...
Devamını Oku
MALIN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE TÜKETİCİNİN HAKLARI

MALIN AYIPLI OLMASI NEDENİYLE TÜKETİCİNİN HAKLARI

Tüketici sıfatıyla tanzim edilen satış sözleşmesi sonucu edinilen malların ayıplı çıkması sonucunda kanun tarafından tüketiciye bir takım haklar verilmiştir. Burada, tüketicinin sahip olduğu hakların bilincinde olması önem arz etmektedir. Yazımıza ...
Devamını Oku
HUKUK YARGILAMASINDA YEMİN DELİLİ

HUKUK YARGILAMASINDA YEMİN DELİLİ

Hukuk yargılamasında kesin ispat araçlarından biri olan “Yemin” delili 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda(1) 225 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunun 225. Maddesi: “Yeminin konusu, davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli ...
Devamını Oku
YÜKLENİCİ – ARSA MALİKİ İHTİLAFLARINA CEVAPLAR

YÜKLENİCİ – ARSA MALİKİ İHTİLAFLARINA CEVAPLAR

  Soru: Müteahhit İnşaat Yapımını Bırakmış Veya İnşaatı Süresinde Tamamlayamayacağı Anlaşılıyorsa Ne Yapmak Gerekir? Bu durum hukukumuzda “Borçlunun temerrüdü” olarak düzenlenmiştir. Borçlunun temerrüdü borçlunun borcunu ifa etmemesi(yerine getirmemesi) demektir. Bu halde ...
Devamını Oku
BOŞANMADA MAL REJİMİ TASFİYESİ

BOŞANMADA MAL REJİMİ TASFİYESİ

Boşanmanın doğal bir sonucu olarak, bireyler arasındaki evlilik birliği son bulur. Evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte bireyler arasındaki bir takım hak ve yükümlülükler de son bulmakla beraber boşanmanın birtakım ...
Devamını Oku
Görüşmeyi başlat
İletişime Geçin
Canlı Yardım
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?