Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmesi

YABANCILARIN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinmeleri 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayı nlanan 03.07.2003 tarih ve 4916 sayılı Kanunun 19’uncu Maddesi ...