Orman Hukuku

Büromuzun temel uzmanlık alanlarından biri olan orman hukuku ile ilgili olarak; taşınmazların orman vasfı ile Hazine adına tescili talebi ile açılan tapu iptal davalarının takibine, tapusu orman vasfında olması nedeni ile iptal edilen taşınmaz maliklerinin uğradığı zararın tazminine ve tapusu iptal edilmemekle kaydına orman şerhi konularak kullanımı kısıtlanan taşınmaz malikleri adına taşınmazın değerinin tazminine yönelik idari ve/veya dava yoluyla süreçlerin yürütülmesinde hukuki ve teknik hizmet vermektedir.
Arazi kadastrosu sonucu tapu tesis edilen ve fakat daha sonra orman idaresi tarafından taşınmazın orman sınırlarında kaldığı iddiası ile açılan tapu iptal davalarının takibi, tapusu orman olduğu iddiası ile hazine adına tescil edilen taşınmazların için tazminat davalarının takibi ile taşınmazların tapu kayına işlenen orman “şerhlerinin kaldırılması ve/veya orman şerhi nedeni ile mülkiyet hakkın zarar görmesi nedeni ile kamulaştırmasız el atma davaları, 2B vasıflı taşınmazlar hakkındaki idari işlem ve davalar tarafımızdan takip edilmektedir. Müvekkillerimiz tarafından talep edilmesi halinde idari işlem ve/veya davalar öncesinde “uzman orman yüksek mühendisleri” ile teknik açıdan mütalaa hizmeti de verilmektedir.

SİZİN SORDUKLARINIZ:

 

Soru: Orman diye tapusu iptal edilmek istenen taşınmaza zamanında devlet niye tapu vermiş?

Bu sorunun ana temeli, ülkemizde geçmişte, aynı taşınmaz üzerinde orman kadastrosu ve arazi (genel) kadastronun farklı kurumlar tarafından yapılmasıdır. Koordineli yapılmayan bu çalışmaların farklı sonuçları çıkmıştır, orman kadastrosu ile orman sınırlarına alınan bir alan arazi kadastrosunda şahıs adına tapuya tescil edilebilmekteydi. Orman kadastrosu ile arazi kadastrosu komisyonlarının yaptıkları farklı işlemler nedeni ile yıllarca süren orman kadastro tespitine itiraz davaları ve/veya tapu iptal davaları ile muhatap olunmak zorunda kalınmıştır.

Soru: Tapulu arazim orman olarak iptal edilebilir mi, edilirse tazminat alabilir miyim?  

Mülkiyet hakkı mutlak bir hak olmayıp kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilir fakat bu sınırlandırma ölçülü ve orantılı olmalıdır.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ormanlarla ilgili kararlarında kadastro tespiti ya da tapulu taşınmazları orman alanı içinde kaldığı gerekçesiyle herhangi bir tazminat ödenmeksizin iptal edilmesini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 No’lu. Protokolün 1. maddesinin ihlali olarak nitelendirmiştir. Sonuç olarak tapulu araziniz orman sınırlarında kalmakta ise tapusu iptal edilebilir fakat tapusu iptal edilen taşınmaz karşılığında devletin tazminat ödeme yükümlüğü vardır.

Soru: Tapusu orman olarak iptal edilen taşınmaz için tazminat nasıl hesaplanır?

Taşınmazın orman vasfında olması nedeni tapu kaydının iptali edilmesi halinde, tapu malikinin oluşan gerçek zararı neyse, tazminatın miktarı da o kadardır. Burada gerçek zarar; tapu kaydının iptali nedeniyle, tapu malikinin mal varlığında oluşan azalmadır. Tapusu iptal edilen taşınmazın niteliği ve değeri tazminat miktarının tespitinde öncelikli olup,  taşınmazın arsa ya da arazi olmasına göre tazminat miktarı farklılık gösterecektir.

Soru : Tapusu orman olarak iptal edilen taşınmaz için kime dava açmam gerekiyor?

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devletin sorumlu olduğu hüküm altına almıştır. Burada Devletin sorumluluğu kusursuz sorumluluktur. Tapu sicilinin tutulmasını üstlenen ve taahhüt eden Devlet, gerçeğe aykırı ve dayanaksız kayıtlardan doğan zararları da tazmin etmekle yükümlüdür. Bu işlemler nedeniyle zarar gören olarak, Orman idaresi ile Maliye Hazinesi aleyhine adlî yargıda dava açabilirsiniz.

Soru : Sahibi olduğum arsamın üzerinde orman şerhi konulduğu öğrendim ne yapabilirim?  

Sahibi tapuda adına kayıtlı taşınmazların kendisi tarafından kullanılmasına veya tasarrufuna engel olacak nitelikte bir şerh düşülmesi halinde de tapu kaydının iptalinde olduğu gibi adli yargıda tazminat davası açabilecektir. Bu dava sonucunda taşınmaz malikinin kamu yararı nedeniyle tapulu taşınmazına el konulması nedeniyle mülkiyet hakkına yapılan sınırlama el konulan taşınmazın gerçek bedeli esas alınarak ödenecek bir tazminatla karşılanacaktır.
tr_TRTurkish
ابدأ المحادثة
اتصل بنا
دعم مباشر
كيف يمكننا مساعدتك؟