İş Hukuku

Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, kıdem, ihbar, fazla çalışma gibi tazminatlarla, sözleşmenin haksız nedenlerle feshinden kaynaklanan tazminat alacaklarına ilişkin davaların İşçi ve/veya İşveren adına yürütülmesi ve İş Güvenliği konularında hukuksal danışmanlık ve dava hizmeti vermekteyiz.