Franchise Sözleşmeleri

Ofisimiz, Franchise sözleşmelerinin hazırlanması, ana sözleşemeye bağlı alt sözleşmelerin düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası alanda faaliyette bulunan markalar nezdinde düzenlenmesi gereken sözleşmeleri hazırlar.