Gümrük Hukuku

Uluslararası taşımacılık, teslim ve ödeme şekilleri, Lojistik, gümrük vergisi hak ve muafiyetleri, ihracat ve ithalattan kaynaklanan her türlü tazminat ve alacak davaları ile ortaya çıkan ihtilafların çözümü konularında kapsamlı bir danışmanlık hizmeti verilmektedir.