Şirketler Hukuku

Günümüzde şirketler, mikro ekonominin handikaplarından daha az etkilenmek ve pazar payını yükseltip güçlenebilmek için, ortak paydaları ve stratejileri aynı olan iç ve dış yatırımcı firmalarla şirket birleşmesi yoluyla ortaklıklar kurarak makro pazarda büyümek istemektedirler. Türkiye, son yıllardaki yasal düzenlemeler ve ekonomik atılımıyla yabancı sermayenin ilgisini üzerine çekmiştir. Bu nedenle, şirket birleşmelerinin yanı sıra şirket devralmaları da artan bir şekilde gelişmiştir.

Ofisimiz, hem devralma hem de birleşme konularında tüzel kişiliklerle ilgili hukuki incelemelerin yapılması, sözleşme ve şirket karar ve kurul işlemlerinin hazırlıkları ve yürürlüğe konmaları ve ilgili bütün idari başvurular ve vergi düzenlemeleri konularında tam bir hukuksal destek vermektedir. Reel sektörde faaliyet göstermek isteyen firmalara vergi muafiyetleri ve ayrıcalıkları sağlayan serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri gibi özel alanların tespiti bakımından hukuki hizmetler sunmaktadır.

Yabancı sermayenin, Türkiye’de yapacağı yatırımın sağlıklı ve güçlü olması için ön hazırlıklar yapılarak raporlar düzenleyen Ofisimiz; yapılacak yatırımların tüm hukuki altyapısını açıklanabilir ve net bir biçimde hazırlamaktadır. Şirket devralması ve ortaklığı çerçevesinde düzenlenmesi gereken tüm sözleşmeleri hazırlayıp, şirket kuruluşlarını gerçekleştirmektedir.

Ofisimiz tarafından verilen hizmetler;

  • Yerli ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu, Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Haksız rekabetin önlenmesi, Tüketicinin Korunması
  • Şirket Genel Kurul toplantılarının yapılması
  • İrtibat Ofislarının kurulması
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • Sermeye Arttırımları ve İndirimleri
  • Hukuki Durum Tespit Raporlaması (Due Dilligence)