YAŞ DÜZELTME DAVASI

İSTENİLECEK BELGELER

1- Aile nüfus kayıt tablosu

2- Hastanede doğmuş ise doğum belgesi (Hastanede doğum gerçekleşmiş ise dava reddedilir)

3- Resmi kurumlarda bulunan kayıtları. Örneğin; Okula başlama kayıtları, Askerliğini yapmışsa Askerlik Şubesinden belgeler istenir.
Uygulamada, okula başlama tarihi önemli bir durum arzetmektedir. Zira, kişinin okula başlama yaşı 7-8 ise pek sorun olmamakla birlikte, düzeltilmesi istenen yaşı 3-4 yaşlarına denk geliyorsa “bir kimsenin 3 yaşında okula başlayamayacağı” göz önünde bulundurularak dava reddedilir.

4-Davayı açacak kişinin nüfusta kaydı bulunması gerekir.

5- Çelişkiye yer vermemek amacıyla mahkeme gerekli görürse(çoğu davada gerekli görmektedir)Sağlık kurulu veya Adli Tıp Kurumundan bu hususta raporun alınmasını istemektedir.

6-Yaşı düzeltilmesi istenen kişinin talebi yalanlayıp-yalanlamadığının tespiti için fiziksel görünümü hakim tarafından bizzat incelenir ve iddiayı yalanlayıp yalanlamadığı tutanağa geçirilir.

7- Davacı tarafından bildirilen tanıklar çağrılıp dinlenilmelidir. Tanıkların beyanları davanın süreci için en önemli unsurdur. Ancak, Yargıtay ve uygulama bu tür delilleri asli delil değil tali yani hakimin serbestçe üzerinde takdir edebileceği delillerden saymaktadır. “Hakim karar verirken, kamu düzenine ilişkin konularda istekle bağlı değildir.” Dolayısıyla dinlenilecek tanıkların çok net ve duraksamaya yer vermeyecek bir biçimde tanıklık etmeleri önemlidir. Doğum tarihi konusunda gün, ay ve yılı net biçimde beyan etmeleri gerekmektedir. Örneğin; “1982 Anayasasının kabul edildiği gündü..”, “Evlendiğim günden bir gün öncesi” gibi. Tanıkların bilgileri bu şekilde somut olaylara dayandırılmalıdır.

• Yaş düzeltme davası ancak bir kez açılabilir. Aynı şekilde isim tashihi davalarında da bu usul uygulanmaktadır.

• Bir kimsenin doğmadan nüfusa kaydının mümkün olmadığı düşünüldüğünden, Yaş küçültme davalarında yaş ancak tescil tarihine kadar küçültülebilir. Bu nedenle tescil tarihi oldukça önemlidir.

• Yaş büyültülmesi davasında ise bu kurala gerek yoktur. Sadece kardeşler arasında kayda engel bir hususun olmaması gerekir. Zira bir kimsenin aynı sene içerisinde ya da Tıbbi olarak belirlenen süre içerisinde iki kez doğum yapması mümkün değildir.

• Açılacak davanın gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Eğer gerekçeniz, “daha önce mevcut bir kardeşiniz olduğu ve vefatı üzerine sizi onun yerine kaydettikleri” ise dava usulden hemen reddedilir. Zira bu idari bir işlemdir ve bunu için başvuracağınız mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi değildir. Çünkü idari bir tasarrufu gerektirdiği için idari bir işlemdir.

• Son olarak; davacının nüfus kaydında sadece doğum yılı yazılmış ise ay olarak Temmuz ayının birinci günü , sadece gün yazılmamış ise O ayın ilk günü esas alınarak karar verilir.

• Davada görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri, yetkili mahkeme ise davayı açacak kişinin (Davacının) yerleşim yeri mahkemesidir. Davada karşı taraf olarak mutlaka Nüfus Müdürlüğü gösterilmeli ve dilekçenizde T.C kimlik numarası ile gerçek doğum yılınız ile yanlış olan doğum yılınızın açıkça yazılı olması gerekmektedir.

Av. İbrahim H. Ateş