İnternet üzerinden işlenen suçlarda yapılacak yasal düzenleme hakkında

İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla ilgili Yapılacak Düzenleme Hakkında- 2012 yılında 6352 sayılı yasa ile internet üzerinden işlenen suçlar ertelenirken, şimdilerde bu haklara sınırlamanın getirileceği konuşulmaktadır. Bu durum bizce hukuki bir ...